IV Edycja
Kampanii 2019

IV edycja kampanii „Razem ścigamy się z cukrzycą” edukowała na temat istoty profilaktyki, w tym roli aktywności fizycznej i zdrowego żywienia oraz informowała o nowych rozwiązaniach w leczeniu, co jest bardzo ważne dla osób z rozpoznaną cukrzycą. Ważnym celem kampanii była dalsza integracja wszystkich środowisk ważnych z punktu widzenia optymalizacji jakości systemu opieki diabetologicznej w Polsce, podnoszenie świadomości lekarzy, pacjentów i decydentów na temat powikłań cukrzycy, a także skuteczności nowoczesnych terapii. Wszystko dzięki współpracy i wsparciu kluczowych organizacji działających na rzecz pacjentów z cukrzycą.

Ważnym elementem kampanii było zwrócenie uwagi na najpoważniejsze powikłania cukrzycy typu 2 w myśl zasady podkreślanej przez ekspertów, iż leczenie cukrzycy to nie tylko właściwa regulacja poziomu cukru we krwi, ale tam gdzie to możliwe, również zapobieganie lub ograniczanie rozwoju powikłań. W edycji 2019 szczególną uwagę zwracaliśmy na powikłania kardiologiczne, którym można zapobiec dzięki nowoczesnym terapiom.