Polityka prywatności

Ochrona prywatności danych

1. Informacje, jakie zbieramy

Gromadzimy informacje, które mogą nam pomóc w ulepszaniu naszej strony internetowej. Prosimy o wyrażenie zgody na gromadzenie tych informacji podczas wchodzenia na stronę internetową. Wszystkie informacje gromadzone automatycznie za zgodą użytkownika są przechowywane w formie zbiorczej i nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji tożsamości użytkownika.

Od czasu do czasu prosimy również o podanie informacji, które mogą być poufne i umożliwiać identyfikację użytkownika. W rezultacie zebrane przez nas informacje można podzielić na dwie główne kategorie:

 • Zagregowane dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających witrynę
 • Dane osobowe

Nie łączymy zbiorczych danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających witrynę z danymi osobowymi.


Zagregowane dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających witrynę

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, gromadzimy ogólne informacje na temat jego komputera i lokalizacji, a także witryny internetowej, z której został przekierowany (w stosownych przypadkach). Te informacje nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji tożsamości użytkownika. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w formie zbiorczej, aby informować nas, skąd pochodzą osoby odwiedzające naszą stronę, na co patrzą, jakie działania wykonują oraz gdzie spędzają najwięcej czasu.
 

Gromadzone przez nas dane:

 • Obsługa podstawowych plików cookie (niezależnie od tego, czy użytkownik zezwala nam na umieszczenie pliku cookie na swoim komputerze)
 • Identyfikator osoby odwiedzającej (dostarczany przez plik cookie, który umieszczamy na komputerze użytkownika, gdy jest to możliwe)
 • Witryna kierująca (np. skąd użytkownik został przekierowany, np. Google.com)
 • Data i godzina wizyty
 • Ustawienia regionalne i językowe (w celu określenia kraju, w którym znajduje się użytkownik)
 • System operacyjny (Windows, OS X, Linux, iOS, Android itp.)
 • Rodzaj i wersja przeglądarki (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari itp.)
 • Rozdzielczość ekranu (1280×1024, 1024×768 itp.)
 • Obsługa języka JavaScript
 • Obsługa języka Java
 • Adres IP (adres komputera w Internecie wyłącznie do celów statystycznych – nie są gromadzone żadne dane umożliwiające identyfikację)
 • Nazwa wyświetlanej strony
 • Adres URL strony, którą użytkownik przegląda
 • Czas spędzony na stronie
 • Typ urządzenia (tablet, telefon komórkowy, komputer stacjonarny), producent, system operacyjny, operator komórkowy
 • Kraj, region, miasto, stan, kod pocztowy
 • Słowa kluczowe wpisywane w polu wyszukiwania witryny internetowej
 • Słowa kluczowe wyszukiwania prowadzące do wyświetlenia strony
 • Ponowne ładowanie strony, klikanie stron, częstotliwość powrotów
 • Punkty wejścia i wyjścia ze strony
 • Pobierane pliki
 • Treści udostępniane w mediach społecznościowych lub na innych dostępnych platformach (przyciski udostępniania)

Dane osobowe

Czasami musimy zbierać więcej informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Niektóre obszary/części naszej witryny internetowej mogą wymagać rejestracji w celu zalogowania się; możemy poprosić o informacje, takie jak wiek i zawód, aby lepiej zrozumieć cel wizyty i poprawić komfort korzystania z naszej witryny osób odwiedzających. W każdym przypadku, gdy poprosimy użytkownika o podanie jakichkolwiek danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika, poprosimy go o zgodę i zawsze wyjaśnimy, dlaczego gromadzimy te dane, jak je gromadzimy, jak je przechowujemy i jak planujemy je przetwarzać i wykorzystywać.

2. Sposób wykorzystywania informacji

Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe wyłącznie w celu określonym podczas procesu gromadzenia danych. Po zakończeniu przetwarzania danych użytkownika w określonych celach usuniemy je i zniszczymy, aby zapewnić prywatność użytkownika.

Państwa dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (za pośrednictwem kierowanych do nas maili, zgłoszeń telefonicznych, listów itp.)

3. Gromadzenie danych wrażliwych

Na tej stronie nie gromadzimy ani nie przechowujemy wrażliwych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia użytkownika, jego pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych, poglądów politycznych itp. W rzadkich przypadkach, w których musimy gromadzić inne dane wrażliwe, będziemy to robić w ścisłej zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na Państwa pytania, prośby o udzielenie informacji lub komentarze.

4. Ochrona dzieci

Ochrona prywatności dzieci jest istotna.

Firma Novo Nordisk nie zamierza gromadzić danych umożliwiających identyfikację tożsamości dzieci (dziecko oznacza osobę niepełnoletnią) bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieci NIE powinny przekazywać firmie Novo Nordisk danych osobowych bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

W stosownych przypadkach poprosimy dzieci o nieprzekazywanie danych osobowych. Jeśli Państwa dziecko przesłało dane osobowe i chcieliby Państwo poprosić o ich usunięcie, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej skrzynki pocztowej: odoinfo@novonordisk.com.

5. Sposób zapewniania bezpieczeństwa danych

Dane osobowe są gromadzone w tej witrynie internetowej tylko w wymaganym zakresie. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie są sprzedawane stronom trzecim z jakiegokolwiek powodu.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Państwa dane osobowe wymienione w punkcie 4 są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w przypadkach, gdy:

 • Przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji umowy zawartej z Państwem
 • Przetwarzanie danych jest konieczne dla zgodności naszej firmy z zobowiązaniami prawnymi
 • Przetwarzanie danych jest konieczne dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby
 • Przetwarzanie danych jest konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, tj. w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na Państwa pytania, prośby o udzielenie informacji lub komentarze
 • Przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania naszych produktów

6. Gdzie dane są przetwarzane?

Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane za granicę w ramach globalnej organizacji Novo Nordisk. Wdrożyliśmy wewnętrzne zasady zapewniające odpowiedni poziom ochrony, niezależnie od tego, gdzie w firmie Novo Nordisk znajdują się dane użytkownika.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej.

7. Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Nie będziemy przekazywać ani sprzedawać danych osobowych osób odwiedzających naszą witrynę stronom trzecim.

Zasadniczo będziemy udostępniać informacje wyłącznie naszym zakontraktowanym usługodawcom i doradcom. Dane mogą jednak zostać udostępnione w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Novo Nordisk, jej pracowników i innych osób, a w przypadku sprzedaży lub likwidacji jakiejkolwiek części jej działalności bądź aktywów. Wszelkie tego rodzaju udostępnianie będzie zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

8. Prawa osób odwiedzających witrynę

Użytkownik ma prawo wiedzieć, czy przechowujemy jego dane osobowe, a jeśli tak, ma prawo uzyskać wgląd w te dane i zażądać ich poprawienia, jeśli są niedokładne.

Użytkownik ma również prawo znać cele gromadzenia danych i może sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez firmę Novo Nordisk i zażądać ich usunięcia. W przypadku chęci uzyskania wglądu w swoje dane osobowe lub jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej poczty e-mail: odoinfo@novonordisk.com

9. Wykorzystanie plików cookie

Plik cookie to prosty plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez serwer witryny internetowej; tylko ten serwer będzie mógł pobrać lub odczytać zawartość tego pliku cookie. Każdy plik cookie jest unikatowy dla przeglądarki internetowej użytkownika. Zawiera on pewne anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator, nazwa witryny oraz określone cyfry i numery. Pozwala stronie internetowej zapamiętać preferencje użytkownika, np. wybór języka.

W firmie Novo Nordisk wykorzystujemy pliki cookie, które są niezbędne do poruszania się po witrynie lub zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Wykorzystujemy pliki cookie w celu zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej poprzez przechowywanie preferencji użytkownika. Wykorzystujemy również pliki cookie, aby móc poprawiać wydajność naszej witryny internetowej i zapewniać użytkownikom wygodniejsze korzystanie z niej.

 • Ściśle niezbędne pliki cookie. Pliki cookie, które są niezbędne do poruszania się po witrynie i korzystania z jej funkcji.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Funkcjonalne pliki cookie rejestrują informacje o dokonanych wyborach i umożliwiają nam dostosowanie witryny do preferencji użytkownika.
 • Pliki cookie związane z wydajnością. Pliki cookie związane z wydajnością są wykorzystywane we wszystkich witrynach internetowych firmy Novo Nordisk w celach wewnętrznych, aby pomóc nam poprawić doświadczenia użytkowników związane z korzystaniem z witryny. Informacje dostarczane przez te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z witryny Novonordisk.pl, abyśmy mogli ulepszać nasze treści.
 • Piksele mediów społecznościowych. Piksele służą do reklamowania i retargetowania treści w mediach społecznościowych

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć tutaj.

10. Zastrzeżenia prawne

Treści prezentowane w witrynie internetowej firmy Novo Nordisk są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

Cele informacyjne

Witryna ta nie zawiera żadnych porad ani rekomendacji i nie powinna być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. Zaleca się konsultację z profesjonalnymi doradcami w odpowiedniej dziedzinie w odniesieniu do zastosowania danego aspektu treści. W szczególności żadna z informacji zawartych w tej witrynie nie stanowi zaproszenia ani oferty inwestowania lub obrotu papierami wartościowymi firmy Novo Nordisk. Ponadto, Strona podaje wybrane informacje na temat chorób i ich leczenia. Informacje te nie są poradą medyczną. Zamieszczone informacje o chorobach nie zastępują porady pracownika służby zdrowia. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
 

Informacje podane są „w stanie zastanym”.

Informacje zawarte na tej stronie są dostarczane „w stanie zastanym”, a firma Novo Nordisk nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym m.in. dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub braku naruszeń. Firma Novo Nordisk nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących kompletności, dokładności, terminowości, dostępności, funkcjonalności ani zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik akceptuje ryzyko, że informacje te mogą być niekompletne lub niedokładne lub mogą nie spełniać jego potrzeb bądź wymagań.
 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Ani firma Novo Nordisk, ani jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub urazy wynikające z dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do tej witryny lub polegania na jakichkolwiek informacjach podanych w tej witrynie. Firma Novo Nordisk zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, karne i specjalne lub inne szkody, utracone możliwości, utracone zyski lub jakiekolwiek inne straty bądź szkody jakiegokolwiek rodzaju. Ograniczenie to obejmuje uszkodzenia lub wirusy, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy użytkownika.
 

Linki do innych witryn

Ta witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn, które nie są własnością firmy Novo Nordisk ani nie są kontrolowane przez firmę Novo Nordisk. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za polityki prywatności tych witryn ani ich nie kontrolujemy. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych na tej stronie. Rekomendujemy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej odwiedzanej strony, na której gromadzone są dane osobowe.
 

Witryny z linkami do naszej witryny

Firma Novo Nordisk nie promuje stron internetowych zawierających łącza do stron firmy Novo Nordisk. Firma Novo Nordisk nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za kontrolę nad informacjami, które użytkownicy mogą udostępniać tym witrynom.
 

Zmiany

Firma Novo Nordisk zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia lub usunięcia jakichkolwiek treści lub do ograniczenia dostępu do tej witryny bądź zaprzestania jej rozpowszechniania w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 

Prawa autorskie i wykorzystywanie treści

Zawartość tej witryny internetowej stanowi własność firmy Novo Nordisk i jest chroniona prawami autorskimi. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logotypy i produkty wyświetlane w tej witrynie są chronione na całym świecie i nie wolno ich używać bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Novo Nordisk. Użytkownicy mogą pobierać treści z tej witryny internetowej, jednak wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. Zabrania się modyfikowania lub dalszego powielania treści. Treści nie wolno kopiować ani wykorzystywać w żaden inny sposób.
 

Korzystanie z pytań i komentarzy

Wszelkie pytania, komentarze, sugestie lub inne formy komunikacji, w tym wszelkie pomysły, wynalazki, koncepcje, techniki lub know-how, które użytkownik może przekazać za pośrednictwem tej witryny lub w inny sposób firmie Novo Nordisk, przy użyciu środków elektronicznych lub w inny sposób, są niepoufne i staną się własnością firmy Novo Nordisk, którą firma Novo Nordisk może bez ograniczeń wykorzystywać w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym w ramach działań rozwojowych, produkcyjnych i/lub marketingowych.
 

Prawo rządowe

Dostęp do niniejszej witryny internetowej i korzystanie z niej oraz jej treści podlegają prawu Polski i zgodnie z nim będą interpretowane.

11. Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony prywatności, plików cookie czy zastrzeżeń prawnych, a także w celu uzyskania dostępu do danych osobowych będących w dyspozycji firmy Novo Nordisk lub w przypadku wątpliwości dotyczących sposobu ich wykorzystania przez firmę Novo Nordisk należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: odoinfo@novonordisk.com lub zadzwonić pod numer: 22 444 49 00.