III Edycja
Kampanii 2018

W 2018 roku podjęliśmy liczne działania zwiększające wiedzę na temat cukrzycy i jej następstw. Zorganizowaliśmy wystawę edukacyjną połączoną z badaniami cukru w ministerstwach, Sejmie oraz Głównym Urzędzie Statystycznym, co dało imponujący wynik – ponad 3500 przebadanych osób w ciągu zaledwie kilku tygodni. Uczestniczyliśmy również w Forum Ekonomicznym oraz Festiwalu Biegowym w Krynicy-Zdrój – na obu wydarzeniach przebadanych zostało łącznie ponad 2000 osób.

W Sejmie RP w czerwcu i listopadzie odbyły się dwa posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy. Pierwsze poświęcone było roli rodziny i państwa w zapobieganiu pandemii cukrzycy, z kolei drugie – prezentowało wnioski z raportu Instytutu Ochrony Zdrowia: „Cukrzyca. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.

W 2018 miało miejsce także spotkanie przedstawicieli pacjentów z Minister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko oraz konferencja prasowa pt. „Cukrzyca w systemie ochrony zdrowia. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, podczas której eksperci i przedstawiciele środowisk pacjenckich po raz pierwszy publicznie przedstawili wnioski z raportu „Cukrzyca. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.

Ważną inicjatywa podjętą w ramach ubiegłorocznej edycji kampanii był ogólnopolski warsztat edukacyjny dla liderów oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (PSD), w których uczestniczyło ok. 200 regionalnych działaczy stowarzyszenia z całej Polski. Kolejnym krokiem realizowanym w ramach IV edycji kampanii będzie edukacja pacjentów prowadzona w wybranych regionach Polski.