II Edycja
Kampanii 2017

W 2017 roku kontynuowaliśmy kampanię „Ścigamy się z cukrzycą”. Naszym celem było przede wszystkim podnoszenie świadomości lekarzy, pacjentów i decydentów na temat powikłań cukrzycy, a także skuteczności nowoczesnych terapii. Inicjatorem kampanii została Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą – organizacja reprezentująca największe polskie stowarzyszenia podejmujące działania na rzecz chorych z cukrzycą w Polsce.

Pierwszym krokiem była organizacja debaty w tygodniku „Do Reczy” dotycząca diabetologii i standardów opieki nad pacjentem z cukrzycą w Polsce. Udział w niej wzięli eksperci diabetolodzy, przedstawiciele środowiska pacjentów oraz decydenci.

W ramach kampanii przeprowadziliśmy badania poziomu cukru we krwi oraz Wielki Test Wiedzy o Cukrzycy w czterech lokalizacjach: Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Sportu i Turystyki. W sumie poziom glukozy we krwi zmierzyło 1700 osób, a 550 wypełniło Test. We współpracy z Koalicją przygotowaliśmy również reedycję raportu „Społeczny obraz cukrzycy” – opracowaliśmy m.in. badania opinii publicznej i zapytaliśmy Polaków o ich wiedzę na temat cukrzycy.

Kampania wspierała również udział Teamu Novo Nordisk w 73. edycji Tour de Pologne. W dzień startu wyścigu na krakowskich Błoniach zorganizowaliśmy strefę, w której wykonywaliśmy bezpłatne badania poziomu cukru we krwi, rozdawaliśmy ulotki, edukacyjne gadżety oraz zachęcaliśmy do odpoczynku w strefie relaksu. Nasze działania objął patronatem Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Prezydent Miasta Krakowa.