Powikłania

Osoby chore na cukrzycę są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia wielu poważnych problemów zdrowotnych.

Stale podwyższony poziom glukozy we krwi może prowadzić do poważnych chorób serca i naczyń krwionośnych, oczu, nerek, nerwów i zębów.

Osoby chore na cukrzycę są czterokrotnie bardziej narażone na choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym chorobę niedokrwienną serca oraz jej ciężkie powikłania (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu oraz zgon).

Powikłania cukrzycy można podzielić na ostre i przewlekłe. Powikłania przewlekłe to takie, które występują w dłuższym okresie czasu i powodują zmiany w naczyniach krwionośnych, tkankach i narządach. Powikłania takie mogą rozwijać się w przebiegu zarówno cukrzycy typu 1. jak i 2.

Poważne i zagrażające życiu ostre powikłania cukrzycy mogą rozwijać się szybko. Stany te są spowodowane niewystarczającym poziomem insuliny, co prowadzi do ciężkiej hiperglikemii lub innych zaburzeń metabolizmu glukozy, elektrolitów oraz wody. Z drugiej strony niedopasowanie nadmiaru dostępnej insuliny i zmniejszonego zapotrzebowania na ten hormon może prowadzić do hipoglikemii, która jest najczęstszym i ciężkim działaniem niepożądanym leczenia cukrzycy.


Powikłania wczesne
 • kwasica ketonowa
 • stan hiperglikemiczno-hipersomolalny
 • hipoglikemia (niski poziom glukozy we krwi)
 • hiperglikemia (wysoki poziom glukozy we krwi)
Powikłania późne
 • uszkodzenia małych naczyń krwionośnych (mikroangiopatia): retinopatia cukrzycowa (choroby oczu), neuropatia cukrzycowa (uszkodzenia nerwów), nefropatia cukrzycowa (cukrzycowa choroba nerek)
 • uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych makroangiopatia: choroby serca, udar mózgu, stopa cukrzycowa
Jak można
zmninimalizować
ryzyko powikłań
cukrzycy
 • Utrzymanie poziomu glukozy we krwi, ciśnienia krwi oraz cholesterolu na poziomie zbliżonym do prawidłowego może pomóc opóźnić wystąpienie powikłań cukrzycy bądź im zapobiec. Dlatego osoby z cukrzycą wymagają regularnego monitorowania szeregu czynników ryzyka od samego początku choroby.

Źródła:

 • Raport „Społeczny obraz cukrzycy”, 14 listopada 2010 r
 • Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A
 • http://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=19

Powikłania
sercowo-naczyniowe

Najczęstszym późnym powikłaniem cukrzycy i główną przyczyną zwiększonej śmiertelności pacjentów z cukrzycą typu 1. i 2. są choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym:

 • choroba niedokrwienna serca, spowodowana przedwczesnym rozwojem zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych
 • zawał serca
 • udar mózgu

Na wystąpienie powikłań sercowo-naczyniowych szczególnie narażeni są pacjenci cierpiący na cukrzycę typu 2, u których chorobę rozpoznaje się zwykle po 50. roku życia!

Aby zapobiec powikłaniom pacjenci powinni utrzymywać prawidłowe wartości glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego krwi oraz cholesterolu. Niezwykle istotne jest też stosowanie właściwej terapii, która zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Źródła:

 • Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A
 • http://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=19

Hipoglikemia to ostre powikłanie cukrzycy, w którym poziom cukru we krwi spada poniżej bezpiecznego poziomu – rozpoznaje się je przy obniżeniu stężenia glukozy we krwi poniżej 70 mg/dl (3,9 mmol/l). Objawy hipoglikemii mogą być też odczuwalne już przy poziomie cukru powyżej 100 mg/dl, jeśli następuję szybki spadek poziomu cukru.

Najczęstsze przyczyny hipoglikemii
 • błędy dietetyczne (np. pominięcie posiłku),
 • błędy w dawkowaniu leków,
 • zbyt duży wysiłek fizyczny,
 • spożycie zbyt dużej ilości alkoholu.
Typowe objawy
 • pocenie się,
 • zmęczenie, senność,
 • zawroty i ból głowy,
 • uczucie głodu,
 • niepokój,
 • zaburzenia widzenia,
 • przyspieszone bicie serca.

Ciężkie niedocukrzenie zagraża utratą przytomności i śpiączką! Hipoglikemia występuje dwa do trzech razy częściej u osób z cukrzycą typu 1 niż u osób z cukrzycą typu 2. W ciężkich przypadkach hipoglikemia może spowodować utratę przytomności, śpiączkę, uraz, a nawet zgon.

Nieświadomość hipoglikemii, to sytuacja w której pacjent regularnie traci zdolność odczuwania i rozpoznania objawów hipoglikemii. Wówczas pierwsze objawy chory zauważy dopiero, gdy następuje jej ciężka postać i wymaga on pomocy osób trzecich. Jej główne przyczyny to częste epizody hipoglikemii oraz neuropatia cukrzycowa, która uszkadza zdolność odczuwania. Warto więc porozmawiać na ten temat z lekarzem prowadzącym!

Źródła: