III Edycja Kampanii


W trwającym od lat "wyścigu" z galopującą epidemią cukrzycy, choroba stale wysuwa się na prowadzenie osiągając imponujące wyniki – statystycznie co 5 sekund na świecie pojawia się nowa diagnoza cukrzycy, a co 8 sekund umiera jedna osoba z powodu jej powikłań.

Nie pozostaje nam nic innego jak na nowo podjąć wyzwanie i wziąć udział w wyścigu z cukrzycą. Razem zawalczymy o to, by nie sprawdziły się prognozy dotyczące dwukrotnego wzrostu zachorowań w ciągu jednego pokolenia. Dlatego nie ustaniemy w informowaniu o możliwych powikłaniach oraz o nowoczesnych terapiach w leczeniu cukrzycy.

„Razem ścigamy się z cukrzycą” to trzecia odsłona naszej kampanii. Tym razem stawiamy na integrację wszystkich środowisk, którym zależy na podjęciu stanowczych działań zapobiegających temu naglącemu problemowi. „Razem ścigamy się z cukrzycą” pozostaje zarówno wyzwaniem, które rzucamy tej chorobie, jak i nazwą ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej zainicjowanej przez organizacje pacjentów działające razem na rzecz poprawy skuteczności leczenia i jakości życia osób z cukrzycą w Polsce.

„Razem ścigamy się z cukrzycą” to walka z chorobą prowadzona na różnych poziomach. To podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej cukrzycy wśród osób zdrowych, nierzadko bagatelizujących wczesne objawy, chorych, którzy poprzez złą dietę, małą aktywność fizyczną i niewłaściwe leczenie narażają się na groźne powikłania choroby, a także liderów opinii, którzy nie zawsze dostrzegają wagę problemu, co skutkuje brakiem długotrwałych rozwiązań systemowych w obszarze cukrzycy.

"Razem ścigamy się z cukrzycą" to wezwanie do aktywnej walki z jednym z największych współczesnych wyzwań zdrowia publicznego poprzez zwiększenie wiedzy na temat cukrzycy, a w konsekwencji zmiany trybu życia – wprowadzenia odpowiedniej diety i regularnej aktywności fizycznej.

Kampania organizowana jest we współpracy z czołowymi organizacjami pacjenckimi działającymi na rzecz chorych z cukrzycą. Mecenasem kampanii jest firma Novo Nordisk.

II Edycja Kampanii


W 2017 roku kontynuowaliśmy kampanię „Ścigamy się z cukrzycą”. Naszym celem było przede wszystkim podnoszenie świadomości lekarzy, pacjentów i decydentów na temat powikłań cukrzycy, a także skuteczności nowoczesnych terapii. Inicjatorem kampanii została Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą – organizacja reprezentująca największe polskie stowarzyszenia podejmujące działania na rzecz chorych z cukrzycą w Polsce.

Pierwszym krokiem była organizacja debaty w tygodniku „Do Reczy” dotycząca diabetologii i standardów opieki nad pacjentem z cukrzycą w Polsce. Udział w niej wzięli eksperci diabetolodzy, przedstawiciele środowiska pacjentów oraz decydenci.

W ramach kampanii przeprowadziliśmy badania poziomu cukru we krwi oraz Wielki Test Wiedzy o Cukrzycy w czterech lokalizacjach: Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Sportu i Turystyki. W sumie poziom glukozy we krwi zmierzyło 1700 osób, a 550 wypełniło Test. We współpracy z Koalicją przygotowaliśmy również reedycję raportu „Społeczny obraz cukrzycy” – opracowaliśmy m.in. badania opinii publicznej i zapytaliśmy Polaków o ich wiedzę na temat cukrzycy.

Kampania wspierała również udział Teamu Novo Nordisk w 73. edycji Tour de Pologne. W dzień startu wyścigu na krakowskich Błoniach zorganizowaliśmy strefę, w której wykonywaliśmy bezpłatne badania poziomu cukru we krwi, rozdawaliśmy ulotki, edukacyjne gadżety oraz zachęcaliśmy do odpoczynku w strefie relaksu. Nasze działania objął patronatem Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Prezydent Miasta Krakowa.

I Edycja Kampanii


W 2016 roku zainicjowaliśmy ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną „Ścigamy się z cukrzycą”. Kampania powstała przy wsparciu kluczowych organizacji działających na rzecz pacjentów z cukrzycą. Naszym celem było zwrócenie uwagi na wczesną profilaktykę i skuteczne leczenie cukrzycy oraz rolę edukacji i aktywności fizycznej w kontroli tej choroby.

Osią działań w ramach kampanii stał się Team Novo Nordisk, który w 2016 roku po raz pierwszy wziął udział w wyścigu kolarskim Tour de Pologne. W starciu amatorskim wystartowała również drużyna składająca się z ambasadorów kampanii. Patronat nad działaniami objął m.in. Polski Komitet Olimpijski, a portal NaTemat.pl stał się partnerem medialnym projektu. Podczas wydarzenia, w 5 miasteczkach Tour de Pologne zorganizowaliśmy specjalne strefy, w których uczestnicy mogli bezpłatnie zmierzyć poziom cukru we krwi.

W 2016 roku z inicjatywy organizatorów kampanii powołany został Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy, którego celem jest stworzenie długofalowej, systemowej strategii w zakresie prewencji i leczenia cukrzycy. W ramach „Ścigamy się z cukrzycą” zorganizowane zostało spotkanie z Witoldem Bańką – Ministrem Sportu oraz Konstantym Radziwiłłem – Ministrem Zdrowia, podczas którego Michał Jeliński – Mistrz Olimpijski, Mistrz Świata w wioślarstwie, ambasador kampanii przekazał koszulki Teamu Novo Nordisk z podpisem zawodników.

Cukrzyca


Cukrzyca typu 1:

 • Organizm nie jest w stanie wytwarzać insuliny, której potrzebuje.
 • Zachorowalność stale rośnie.
 • Zwykle rozpoznawana u dzieci i młodzieży.
 • Przyczyny nie są znane, ale wiadomo, że choroba występuje, kiedy układ odpornościowy zaatakuje komórki wytwarzające insulinę.
 • Objawy często występują w sposób nagły.
 • Koniecznie jest codzienne przyjmowanie insuliny.

Cukrzyca typu 2:

 • Organizm produkuje zbyt mało insuliny i/lub nie reaguje na nią odpowiednio.
 • Zachorowalność rośnie w tempie porównywalnym z epidemią.
 • Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, utrzymanie prawidłowej masy ciała i unikanie używania tytoniu mogą zapobiec wystąpieniu cukrzycy typu 2 lub je opóźnić.
 • Czynnikami ryzyka są wiek, cukrzyca typu 2 w rodzinie, otyłość, niska aktywność fizyczna, pochodzenie etniczne.
 • Objawy często występują stopniowo.
 • Leczenie polega na wprowadzeniu zdrowej diety oraz ćwiczeń, a także przyjmowaniu leków.
Aktywność fizyczna w cukrzycy
Hipoglikemia a aktywność fizyczna w cukrzycy
Korzyści z wysiłku fizycznego
Cele terapeutyczne a aktywność fizyczna w cukrzycy
Taniec sposobem walki z cukrzycą
Rugby jako sposób walki z cukrzycą

Powikłania


Osoby chore na cukrzycę są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia wielu poważnych problemów zdrowotnych.

Stale podwyższony poziom glukozy we krwi może prowadzić do poważnych chorób serca i naczyń krwionośnych, oczu, nerek, nerwów i zębów.

Osoby chore na cukrzycę są czterokrotnie bardziej narażone na choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym chorobę niedokrwienną serca oraz jej ciężkie powikłania (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu oraz zgon).

Powikłania cukrzycy można podzielić na ostre i przewlekłe. Powikłania przewlekłe to takie, które występują w dłuższym okresie czasu i powodują zmiany w naczyniach krwionośnych, tkankach i narządach. Powikłania takie mogą rozwijać się w przebiegu zarówno cukrzycy typu 1. jak i 2.

Poważne i zagrażające życiu ostre powikłania cukrzycy mogą rozwijać się szybko. Stany te są spowodowane niewystarczającym poziomem insuliny, co prowadzi do ciężkiej hiperglikemii lub innych zaburzeń metabolizmu glukozy, elektrolitów oraz wody. Z drugiej strony niedopasowanie nadmiaru dostępnej insuliny i zmniejszonego zapotrzebowania na ten hormon może prowadzić do hipoglikemii, która jest najczęstszym i ciężkim działaniem niepożądanym leczenia cukrzycy.

Powikłania wczesne:

 • kwasica ketonowa
 • stan hiperglikemiczno-hipersomolalny
 • hipoglikemia (niski poziom glukozy we krwi)
 • hiperglikemia (wysoki poziom glukozy we krwi)

Powikłania późne:

 • uszkodzenia małych naczyń krwionośnych (mikroangiopatia): retinopatia cukrzycowa (choroby oczu), neuropatia cukrzycowa (uszkodzenia nerwów), nefropatia cukrzycowa (cukrzycowa choroba nerek)
 • uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych (makroangiopatia): choroby serca, udar mózgu, stopa cukrzycowa

Jak można zmninimalizować ryzyko powikłań cukrzycy:

Utrzymanie poziomu glukozy we krwi, ciśnienia krwi oraz cholesterolu na poziomie zbliżonym do prawidłowego może pomóc opóźnić wystąpienie powikłań cukrzycy bądź im zapobiec. Dlatego osoby z cukrzycą wymagają regularnego monitorowania szeregu czynników ryzyka od samego początku choroby.

Źródła:
 • Raport „Społeczny obraz cukrzycy”, 14 listopada 2010 r
 • Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A
 • http://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=19

Powikłania sercowo-naczyniowe

Najczęstszym późnym powikłaniem cukrzycy i główną przyczyną zwiększonej śmiertelności pacjentów z cukrzycą typu 1. i 2. są choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym:

 • choroba niedokrwienna serca, spowodowana przedwczesnym rozwojem zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych
 • zawał serca
 • udar mózgu

Na wystąpienie powikłań sercowo-naczyniowych szczególnie narażeni są pacjenci cierpiący na cukrzycę typu 2, u których chorobę rozpoznaje się zwykle po 50. roku życia!

Aby zapobiec powikłaniom pacjenci powinni utrzymywać prawidłowe wartości glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego krwi oraz cholesterolu. Niezwykle istotne jest też stosowanie właściwej terapii, która zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Źródła:
 • Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A
 • http://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=19

Hipoglikemia

Hipoglikemia, to ostre powikłanie cukrzycy, w którym poziom cukru we krwi spada poniżej bezpiecznego poziomu – rozpoznaje się je przy obniżeniu stężenia glukozy we krwi poniżej 70 mg/dl (3,9 mmol/l). Objawy hipoglikemii mogą być też odczuwalne już przy poziomie cukru powyżej 100 mg/dl, jeśli następuję szybki spadek poziomu cukru.

Najczęstsze przyczyny hipoglikemii:

 • błędy dietetyczne (np. pominięcie posiłku),
 • błędy w dawkowaniu leków,
 • zbyt duży wysiłek fizyczny,
 • spożycie zbyt dużej ilości alkoholu.

Typowe objawy:

 • pocenie się,
 • zmęczenie, senność,
 • zawroty i ból głowy,
 • uczucie głodu,
 • niepokój,
 • zaburzenia widzenia,
 • przyspieszone bicie serca.

Ciężkie niedocukrzenie zagraża utratą przytomności i śpiączką! Hipoglikemia występuje dwa do trzech razy częściej u osób z cukrzycą typu 1 niż u osób z cukrzycą typu 2.
W ciężkich przypadkach hipoglikemia może spowodować utratę przytomności, śpiączkę, uraz, a nawet zgon.

Nieświadomość hipoglikemii, to sytuacja, w której pacjent regularnie traci zdolność odczuwania i rozpoznania objawów hipoglikemii. Wówczas pierwsze objawy chory zauważy dopiero, gdy następuje jej ciężka postać i wymaga on pomocy osób trzecich. Jej główne przyczyny to częste epizody hipoglikemii oraz neuropatia cukrzycowa, która uszkadza zdolność odczuwania. Warto więc porozmawiać na ten temat z lekarzem prowadzącym!

Źródła:

Aktywność fizyczna a cukrzyca


Jeśli chorujesz na cukrzycę regularna aktywność fizyczna pomoże Ci utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, ograniczyć ryzyko powikłań oraz poprawić samopoczucie. Sport to także sposób na zapobieganie lub opóźnienie wystąpienia cukrzycy typu 2.

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ

Podczas wysiłku fizycznego poziom glukozy we krwi może rosnąć lub spadać. Konieczne może się zatem okazać odpowiednie dostosowanie diety lub przyjmowanych dawek insuliny (jeśli przyjmujesz ją z uwagi na cukrzycę). Skontaktuj się w tej sprawie ze swoim lekarzem.

POROZMAWIAJ ZE SWOIM LEKARZEM

Jeśli nie masz pewności jak radzić sobie z cukrzycą podczas ćwiczeń fizycznych, porozmawiaj ze swoim lekarzem. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz zamiar uprawiać sport lub podejmować aktywność fizyczną w stopniu intensywnym.

ZMIERZ STĘŻENIE GLUKOZY WE KRWI

Na stężenie glukozy we krwi ma wpływ dieta, intensywność i czas trwania aktywności fizycznej, a nawet pogoda. Dlatego należy zawsze mierzyć stężenie glukozy we krwi przed ćwiczeniami fizycznymi i po nich, a także w trakcie ich wykonywania.

ILE I JAK CZĘSTO?

W większości wytycznych opracowanych z myślą o pacjentach z cukrzycą zaleca się podejmowanie aktywności fizycznej kilka razy w tygodniu. Lekarz pomoże Ci zdecydować jak często i jak długo powinieneś ćwiczyć.

KAŻDA AKTYWNOŚĆ SIĘ LICZY!

Aktywność fizyczna może przybierać różne formy – może to być sport, spacery w żywym tempie, taniec, pływanie, a nawet rezygnacja z windy na rzecz schodów. Cechą skuteczności każdej wykonywanej aktywności fizycznej jest umiarkowane przyspieszenie akcji serca (tętna) i częstości oddechów. Granice aktywności fizycznej u osób z cukrzycą powinien wyznaczać lekarz. Wybierz aktywność dopasowaną do poziomu Twojej sprawności i postaraj się przy tym dobrze bawić!

ZACZNIJ POWOLI

Ćwicz w tempie odpowiadającym Twoim możliwościom. Zacznij powoli, ale bądź konsekwentny. W ten sposób łatwiej unikniesz bólu i nadwyrężeń.

ZADBAJ O ZDROWĄ DIETĘ

Jedz dużo owoców i warzyw, ogranicz ilość tłuszczów nasyconych oraz cukru. Zastąp wysoko przetworzone węglowodany produktami pełnoziarnistymi. Twój dietetyk i lekarz pomogą Ci opracować prawidłową dietę.

NAWADNIAJ ORGANIZAM

Pij dużo wody przed treningu, w trakcie i po treningu.

Aktualności


Inicjatorzy III edycji kampanii


Inicjatorzy kampanii


Patronat honorowy
Partnerzy medialniMecenas kampanii