II Forum Liderów Stowarzyszeń Pacjenckich

W dniach 15-16 listopada 2019 r. w Warszawie w ramach kampanii „Razem ścigamy się z cukrzycą” odbyło się II Forum Liderów Stowarzyszeń Pacjenckich, w którym wzięło udział około 250 osób, działających na rzecz poprawy jakości życia osób z cukrzycą typu 1 i 2.

Wydarzenie trwało 2 dni, podczas których poruszono wiele ważnych tematów dotyczących zdrowego stylu życia, leczenia cukrzycy, zarządzania oraz pozyskiwania finansowania organizacji pozarządowych. Liderzy mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje zarówno uczestnicząc w wykładach, jak i występując w roli mówcy prezentując swoje sukcesy i osiągnięcia.

Forum uroczyście otworzyła Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Wojciech Gryta, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych firmy Novo Nordisk, która była mecenasem wydarzenia. Nie zabrakło czasu na podsumowanie działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – największego stowarzyszenia pacjentów z cukrzycą w Polsce oraz – dzięki odtworzeniu nagrań video – usłyszenia głosu samych pacjentów, którzy mieli okazję opowiedzieć o swoim wyścigu z cukrzycą oraz jej powikłaniami. Wywiady z pacjentami zostały opatrzone komentarzem Marty Daszuty, Kierownika ds. Relacji Zewnętrznych Novo Nordisk, która przypomniała o nieustannym dążeniu firmy Novo Nordisk do poprawy wyników leczenia i jakości życia osób z cukrzycą na całym świecie. Kolejny mówca – Maciej Łysiak, autor vloga „Nie słodzę – kanał o cukrzycy” – przedstawił uczestnikom swoje 3 zasady w życiu z cukrzycą oraz przekonywał o tym, że zdrowie w bardzo wielkim stopniu zależy od naszych codziennych wyborów dotyczących odżywiania, zakupów czy nawyków. Wystąpienie zakończyło część oficjalną pierwszego dnia Forum. Po niej zaś nastąpiła uświetniona muzyką kolacja, podczas której był czas na wymianę poglądów i doświadczeń oraz integrację uczestników.

Drugi dzień Forum rozpoczął wykład na temat nowoczesnych schematów leczenia cukrzycy, który przeprowadziła dr Alicja Milarczyk – diabetolog z Centralnego Szpitala klinicznego MSWiA. Wykład poszerzył wiedzę o nowy metodach terapii cukrzycy typu 2 wg zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia redukującego ryzyko sercowo-naczyniowe. Po nim odbyła się prezentacja raportu „Serce dla cukrzycy” dokonana przez Marka Kustosza, z którego wynika, że sytuacja opieki nad pacjentami z cukrzycą w Polsce wymaga pilnej poprawy. Po przerwie kawowej uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak – jako lider – motywować, rozwiązywać konflikty, budować dobrą atmosferę oraz jak efektywnie zarządzać swoją organizacją. Następnie Monika Zamarlik – ekspert oceny projektów finansowanych ze środków rządowych i unijnych – podzieliła się doświadczeniami, gdzie szukać środków na realizację projektów odpowiadających potrzebom organizacji pozarządowej. Pokazała jak napisać dobry projekt, a z projektu przygotować wniosek, który zyska dofinansowanie.

Na zakończenie spotkania odbył się panel case study, podczas którego wybrani uczestnicy, liderzy z całego kraju, zaprezentowali przykłady swojej działalności. Mieli też okazję podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i sukcesami we współpracy z samorządami, mediami, ekspertami. Panel wywołał gorącą dyskusję, falę komentarzy i gratulacji.
Forum podsumowano podczas uroczystego zakończenia. Uczestnicy w ankietach mieli szansę podzielić się swoimi opiniami na temat poruszanych tematów i zaproponować tematykę, która powinna być poruszona podczas przyszłorocznego forum.

<< Powrót