Badania poziomu cukru we krwi – przebadanych ponad 3 tys. pracowników instytucji administracji publicznej

Ponad 3 tys. pracowników instytucji administracji publicznej przebadanych pod kątem cukrzycy w ramach kampanii „Razem ścigamy się z cukrzycą”

Cukrzyca – choroba, która zabija ponad 30 tysięcy Polaków rocznie. W Polsce dotyczy już około 3 mln osób. Dlatego, by zwrócić uwagę na problem choroby, w wybranych instytucjach administracji państwowej zorganizowane zostały akcje bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi oraz wystawa edukacyjna przedstawiająca najpoważniejsze powikłania cukrzycy. Działania odbyły się w ramach 3. edycji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Razem ścigamy się z cukrzycą”.

Cukrzyca jest największym wyzwaniem cywilizacyjnym naszych czasów. Nie bez przyczyny znalazła się na liście priorytetów zdrowotnych określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z lutego ubiegłego roku. Wymaga określonych zmian systemowych, które pozwolą zatrzymać jej pandemię oraz zmniejszyć śmiertelność 
z powodu powikłań.

Profilaktyczne badania cukru wśród pracowników wybranych resortów


Listopad to miesiąc zwiększania świadomości cukrzycy, w którym przypada również Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Dlatego właśnie w listopadzie odbyły się badania poziomu cukru we krwi wśród pracowników Parlamentu, GUS-u i pięciu ministerstw: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wiele osób, które skorzystało z badań nie było świadomych, w jak prosty i nieinwazyjny sposób dokonuje się pomiaru cukru, jak często powinno się je powtarzać i jakie są normy. Część z nich nigdy wcześniej nie wykonywała takich badań. Dla niektórych zaskoczeniem było, że można je wykonywać nie tylko na czczo, ale nawet zaraz po posiłku.

Edukacyjna wystawa powikłań cukrzycowych

Podczas akcji badań, pracownicy mogli obejrzeć także wystawę prezentującą 6 najczęstszych i zarazem najpoważniejszych powikłań cukrzycy, takich jak: powikłania sercowo-naczyniowe (zawał serca, udar mózgu, choroba niedokrwienna serca), niewydolność nerek (nefropatia), choroby oczne (retinopatia, jaskra), stopę cukrzycową i neuropatię. Uczestnicy mogli także zobaczyć z bliska, jak wygląda serce po zawale, mózg po udarze, czy zaawansowane stadium stopy cukrzycowej. Było to możliwe dzięki manekinom, które prezentowały chore narządy odwzorowane w skali 1:1. Wiele osób było zdziwionych, że nieleczona lub źle leczona cukrzyca prowadzi do tak poważnych powikłań. Część pracowników nie wiedziała także, że główną przyczyną zwiększonej śmiertelności są choroby układu sercowo-naczyniowego, ponieważ cukrzyca nie jest powszechnie łączona z powikłaniami kardiologicznymi.

Oprócz wystawy i akcji pomiaru poziomu cukru we krwi, każdy uczestnik mógł zapoznać się ze statystykami i ciekawostkami na temat powikłań cukrzycowych, a także porozmawiać o cukrzycy z organizatorami, pielęgniarkami czy edukatorami diabetologicznymi. Uczestnicy otrzymali także raport „Cukrzyca. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” który był dopełnieniem informacji przekazywanych podczas wydarzenia.

Cukrzyca jest ogromnym problemem zdrowotnym w Polsce i na całym świecie, dlatego świadomość tej choroby, która stała się już wyzwaniem społecznym – jest niezwykle ważna. Akcje edukacyjne takie jak ta są niezwykle istotne, gdyż profilaktyka, pełni ważną rolę w zapobieganiu cukrzycy i jej powikłaniom. Jednak oprócz profilaktyki i regularnych badań poziomu glukozy we krwi niezwykle ważna jest także edukacja diabetologiczna na temat odpowiedniej diety i aktywności fizycznej, a dla chorych także dostęp do bezpiecznych, nowoczesnych terapii. Obecnie dostępne są już takie terapie, które mają udowodnioną skuteczność w redukcji ryzyka najcięższych, prowadzących do śmierci powikłań sercowo-naczyniowych – niestety w naszym kraju nie są one refundowane – komentuje dr Alicja Milczarczyk, diabetolog z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie.

Podsumowanie listopadowych działań

Akcja badań cukru we krwi cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie przebadanych zostało prawie 3000 pracowników administracji publicznej. Najwięcej badań przeprowadzono w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – co daje łącznie ponad 1/3 osób wśród wszystkich przebadanych. Do badań najchętniej przystępowali pracownicy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia – w tych jednostkach przebadało się kolejno aż 60% oraz 50% osób biorąc pod uwagę wszystkich pracowników danego resortu. Najmniej nieprawidłowych wyników odnotowano w Ministerstwie Sportu i Turystyki, z kolei najwięcej – w Ministerstwie Finansów oraz Głównym Urzędzie Statystycznym (średnio 5% pracowników danej jednostki). Najwyższy wynik poziomu cukru we krwi wyniósł 300 mg/dl – każda osoba z nieprawidłowym wynikiem została skierowana przez pielęgniarki na konsultacje lekarską.

Akcja cieszyła się zainteresowaniem nie tylko wśród pracowników, ale również wśród kadry zarządzającej, która dostrzega problem cukrzycy w Polsce. W Ministerstwie Zdrowia do akcji włączył się Minister Maciej Miłkowski, w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Minister Witold Bańka, z kolei w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Minister Elżbieta Rafalska. W Sejmie licznie przebadali się posłowie m.in. Paweł Kukiz i Jacek Protasiewicz oraz posłanki Izabela Leszczyna i Joanna Kluzik-Rostkowska. W trakcie akcji, badaniu poddała się także Wiceminister Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko oraz posłanki Krystyna Wróblewska i Małgorzata Zwiercan. Również wystawa powikłań cukrzycowych była chętnie oglądana i komentowana, padło wiele pytań na temat profilaktyki i powikłań.

Również Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka popiera inicjatywy podnoszące świadomość na temat cukrzycy i zachęca do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym. Oprócz badań, istotna w kontroli i profilaktyce cukrzycy – szczególnie typu 2 – jest aktywność fizyczna i pełnowartościowa dieta – warto o tym pamiętać, ponieważ tylko wcześnie wykryta choroba pozwala na normalne funkcjonowanie i chroni przed powikłaniami.

Więcej informacji o kampanii „Razem ścigamy się z cukrzycą” na stronie: www.scigamysiezcukrzyca.pl

<< Powrót