Launch raportu Cukrzyca. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

17 maja we współpracy z Fundacją M. Hilgiera zorganizowaliśmy konferencję prasową pt. „Cukrzyca w systemie ochrony zdrowia. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, podczas której zaproszeni goście – eksperci i przedstawiciele środowisk pacjenckich przedstawili wnioski z najnowszego raportu Instytutu Ochrony Zdrowia (dalej IOZ) „Cukrzyca. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.

W spotkaniu udział wziął również prezes Najwyższej Izby Kontroli (dalej NIK) Krzysztof Kwiatkowski, który omówił najważniejsze wnioski z raportu „Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2” opublikowanego w marcu 2018 roku. Prezes NIK przekonywał, że konieczne jest opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiego kompleksowego programu zapobiegania, wczesnej diagnozy i leczenia cukrzycy.

Dyskutowano również o kosztach źle leczonej cukrzycy – dane przedstawione w raporcie IOZ pokazują, że w 2013 roku całkowite koszty leczenia choroby i jej powikłań oszacowano na co najmniej 7 mld zł, natomiast w 2017 r. już na co najmniej 9 mld zł. Z kolei koszty refundacji leków przeciwcukrzycowych pozostają wciąż na podobnym poziomie co w 2009 roku, podczas gdy koszty związane z powikłaniami wzrosły w latach 2010-2013 aż o 60%. Eksperci wyjaśniali jak ważne jest więc zaliczenie cukrzycy do priorytetów polityki zdrowotnej w zakresie decyzji refundacyjnych – na liście refundacyjnej wciąż brakuje nowoczesnych leków, które są konieczne w skutecznej kontroli cukrzycy.

Przedstawiciele organizacji pacjenckich przedstawili natomiast potrzeby pacjentów diabetologicznych w zakresie dostępu do nowych terapii, specjalistów, edukacji i wsparcia psychologicznego. Dyskutowano również na temat problemu ze stygmatyzacją pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy nierzadko obarczani są odpowiedzialnością za rozwój choroby poprzez niewłaściwe nawyki żywieniowe i brak aktywności fizycznej. Nadwaga lub otyłość są istotnym czynnikiem ryzyka zachorowania na tę chorobę, jednak należy pamiętać, że otyłość nie zawsze równa się cukrzyca.

Raport do pobrania:
Cukrzyca. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

<< Powrót