Światowy Dzień Cukrzycy w Sejmie

Ponad 450 posłów, senatorów i pracowników Sejmu RP – tyle osób wykonało badanie podczas dnia bezpłatnych pomiarów poziomu cukru w Sejmie RP z okazji Światowego Dnia Cukrzycy w 2016 r. Akcja zainicjowana została przez Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy oraz organizatorów kampanii „Ścigamy się z cukrzycą”.

Organizatorzy badania podkreślają, iż inicjatywa ma zwrócić uwagę parlamentarzystów na rosnącą epidemię cukrzycy w Polsce, potrzebę zwiększenia świadomości w zakresie rozwoju powikłań cukrzycowych szczególnie sercowo-naczyniowych, jak również działań edukacyjnych i profilaktycznych. Podjęto również temat dostępu do nowoczesnych terapii. Z badań skorzystali m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, poseł Marek Borowski, poseł Jacek Federowicz, Arkadiusz Mularczyk oraz posłanka Krystyna Wróblewska, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy.

Bezpłatne badania poziomu cukru we krwi zorganizowano w dniu pierwszego oficjalnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy. W posiedzeniu wzięli udział m.in. eksperci prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz oraz prof. dr hab. Edward Franek, przedstawiciele czołowych organizacji pacjentów: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Europejska Fundacja Klinika Cukrzycy oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, a także przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Jakub Banaszek, który zadeklarował współpracę przy dalszych pracach Zespołu.

<< Powrót