Inauguracja powołania Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy

W październiku 2016 r. powołany został Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy. Celem jego działania jest stworzenie długofalowej, systemowej strategii w zakresie prewencji oraz leczenia cukrzycy. Inicjatorem powstania Zespołu jest Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą, organizator kampanii edukacyjnej „Ścigamy się z cukrzycą”.

Przewodniczącą Zespołu została Lidia Gądek, która podczas pierwszego spotkania inaugurującego podkreśliła także dodatkowe kwestie, nad którymi będą pracować parlamentarzyści, w tym wdrożenie postępowania profilaktycznego w zakresie cukrzycy oraz działań, zmierzających ku zmniejszeniu zapadalności na tę chorobę.

Z kolei posłanka Elżbieta Duda przyznała, że do działania na rzecz osób z cukrzycą zachęciła ją kampania „Ścigamy się z cukrzycą” oraz związane z nią działania przy Tour de Pologne, m.in. akcja edukacyjna oraz badania poziomu cukru we krwi na trasie wyścigu.

Podstawą prac Zespołu jest raport „Cukrzyca 2025” opracowany przez organizacje pacjenckie, w którym wskazane zostały priorytety zdrowotne dotyczące walki z tą chorobą. 
Jak zadeklarowali posłowie, do prac w ramach Zespołu zaproszone zostaną wszystkie kluby parlamentarne obecne w Sejmie.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbędzie się podczas posiedzenia Sejmu w grudniu 2016

<< Powrót